Facebook Twitter Youtube
Radovi na Bukovačkoj cesti
Radovi na Bukovačkoj cesti
Dana 16.07.2020. godine, po zaprimljenoj prijavi od strane podružnice Zagrebačke ceste o propadu prometnice na lokaciji Bukovačka cesta, ekipe Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. izvršile su uviđaj, zaštitile propad te obavile inicijalno snimanje.

Uslijed velikih protoka kroz kolektor mješovite namjene (izgrađen 1939. godine) došlo je do ispiranja materijala, a potres koji je zadesio Zagreb 22. ožujka 2020. godine ubrzao je puknuća bokova kolektora odnosno poremetio njegovu statičku stabilnost. Navedeni čimbenici uzrokovali su urušavanje u dužini cca 1 metar s djelomičnim urušenjem zapadnog i istočnog boka kolektora. Kolektor dimenzija 2.7 metara širine i 1.95 metra visine betoniran je na licu mjesta sa klasičnim tlačnim svodom bez armature.

Nakon formiranja građevne jame, u koordinaciji sa Zagrebačkim cestama i policijom uspostavljena je privremena regulacija prometa te je građevna jama ograđena i osigurana.

Dana 17.07.2020. godine ekipe Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. pristupile su prvoj fazi sanacije propada kolektora mješovite namjene gdje je izvršeno detaljno snimanje kanala te se isti potpuno očistio od propalih blokova betona i asfalta.

U subotu, 18.07.2020. godine pristupilo se drugoj fazi sanacije gdje je izvršeno oslobađanje dijela bokova kolektora, izvedena je oplata te su se betonirali bokovi kolektora. Tim radnjama ustabilili su se bokovi kolektora  te osigurao oslonac za betoniranje gornjeg svoda kolektora.

Trećoj fazi sanacije pristupilo se 20.07.2020. godine kada je izvedena oplata i betonirana gornja ploča kolektora.

Tijekom današnjeg dana izvršena je sanacija zatrpavanjem građevne jame nakon čega je podružnica Zagrebačke ceste izvršila stabilizaciju prometnice i asfaltiranje. Normalizacija prometa u punom profilu očekuje se iza 17:00 sati.

Ovim putem zahvaljujemo građanima na razumijevanju i strpljenju prilikom izvođenja radova.