Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Hercegovačkoj ulici u Sesvetama
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Hercegovačkoj ulici u Sesvetama. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 749 metra.

Za predmetnu investiciju ishođena je građevinska dozvola, no u predmtnom obuhvatu planirana je i izgradnja javnih kanala te je izgradnja oba projekta planirana u okviru EU projekta „Projekt Zagreb“.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 1.500.000,00 kn (bez PDV-a).
 

KARTA