Facebook Twitter Youtube
Izgradnja preljevnog kanala od preljeva Črnomerec do ispusta u rijeku Savu