Facebook Twitter Youtube
Grad Zagreb fizičkim osobama podmiruje troškove izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine

Grad Zagreb fizičkim osobama podmiruje troškove izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine

Grad Zagreb fizičkim osobama podmiruje troškove izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine 

Poštovani korisnici,

Fizičkim osobama - vlasnicima nekretnina odnosno drugim zakonitim posjednicima nekretnina koji su nakon 2.8.2016. godine podnijeli zahtjev za priključenje nekretnine na komunalnu vodnu građevinu, za kategoriju kućanstvo, Grad Zagreb podmirit će troškove izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine, sukladno Odluci koju je Gradska skupština usvojila na sjednici 13. prosinca 2023.

Korisnici iz navedene kategorije koji su sami podmirili troškove izgradnje priključka, nadoknadu troškova mogu zatražiti putem obrasca koji se preuzima OVDJE.

Sve dodatne informacije možete zatražiti putem e-maila vio.info@zgh.hr