Facebook Twitter Youtube
ISO 17025
Akreditacija Laboratoriju Tehnološke službe odvodnje (Sektora odvodnje u ViO) normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Laboratoriju Tehnološke službe odvodnje (Sektora odvodnje u ViO) Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) 02.06.2016. izdala je Potvrdu o akreditaciji (Br./No.: 1531, Klasa/Ref. No.: 383-02/15-30/023, Urbroj/Id.No.: 569-02/11-16-21) za ispitivanje otpadnih voda sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007. Izdavanjem navedene akreditacije uspješno je okončan zahtjevan postupak potvrđivanja najviše razine kompetencija za ispitivanje otpadnih voda pod kontinuiranim vanjskim neovisnim nadzorom ocjenitelja iz HAA.