Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovićevoj ulici
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovićevoj ulici. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 135,00 metra. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 11 komada kućnih priključaka. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita.

Ishođena je građevinska dozvola te je planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova u 2023. godini.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 38.000,00 € (bez PDV-a).