Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijske mreže između Aleje Bologne i Bolničke ceste
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijske mreže između Aleje Bologne i Bolničke ceste. Ukupna duljina planiranog zahvata iznosi 3.051 metar.
 
Ishođena je građevinska dozvola. Procijenjena vrijednost građenja iznosi: 1.860.000,00 € (bez PDV-a).
 
S obzirom da se u obuhvatu projekta nalaze i stariji vodoopskrbni cjevovodi te zbog preklopa s odvodnjom paralelno će biti potrebno izvoditi i radove na vodoopskrbnim cjevovodima.
 
U tom pogledu 11.5.2023. ugovorena je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbne mreže i magistralnog cjevovoda između Aleja Bologne, ulice Dudovec, Bolničke ceste i ulice Topolčica. U obuhvatu projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovovoda u ulicama: Dudovec, Aleja Bologne, Mladice, Trstenjakova, Čajkovčeva, Modecova, Bolnička cesta, Topolčica, ukupne duljine 1.960 metara te rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Aleji Bologne, duljine 1.400 metara.
 
Po ishođenju građevinske dozvole planirati će se izgradnja i rekonstrukcija javnih kanala i vodoopskrbnih cjevovoda u obuhvatu navedenih projekata.