Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija javnih kanala u Kliškoj i Karinskoj ulici i Novoj cesti (Stara Knežija)
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja javnih kanala u ulicama Omiška (428 m'), Kliška (76 m'), Karinska (90 m'), Nova cesta (130 m'), Stara Knežija (156 m'), Albaharijeva (309 m'), Kalinovica (158 m'), Ludovika Zelenke (276 m'), Davorina Bazjanca (208 m'), Papova (119 m'). Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  2.210 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija kućnih priključaka te rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda ulicama Kliška i Karinska.

Ishođena je građevinska dozvola te je planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova u 2022. godini.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 11.000.000,00 kn (bez PDV-a).