Facebook Twitter Youtube
Izgradnja kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Medvedski breg
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Medvedski breg. Ukupna duljina planiranih kanala iznosi 1.349 metara. Za potrebe izgradnje kanala potrebno je izvršiti i rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda.

Za kanal je u tijeku ishođenje građevinske dozvole, a za vodoopskrbni cjevovod je predana dokumentcija za ishođenje lokacijske dozvole. Po dobivanju građevinskih dozvola planirat će se izgradnja.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 464.529,83  (bez PDV-a).