Facebook Twitter Youtube
ISO 9001
Sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015

Sustav upravljanja kvalitetom u Vodoopskrbi i odvodnji je nakon vanjskog neovisnog audita provedenog 12.05.2005. pozitivno ocijenjen te je Vodoopskrbi i odvodnji dodijeljen certifikat kojim se potvrđuje sukladnost s normom ISO 9001:2000. Od tada je provedeno petnaest vanjskih neovisnih audita te četiri recertifikacije sustava (2008., 2011., 2014. i 2017.).

Nalazom vanjskog neovisnog audita provedenog 21. i 22.09.2017. pozitivno je ocijenjena tranzicija sustava upravljanja kvalitetom te je Vodoopskrbi i odvodnji odobreno isticanje certifikata kojim se potvrđuje sukladnost s novim izdanjem norme ISO 9001:2015.