Facebook Twitter Youtube
ISO 9001
Sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015

Sustav upravljanja kvalitetom u Vodoopskrbi i odvodnji je nakon vanjskog neovisnog audita provedenog 12.05.2005. pozitivno ocijenjen te je Vodoopskrbi i odvodnji dodijeljen certifikat kojim se potvrđuje sukladnost s normom ISO 9001:2000 što je u to vrijeme bilo aktualno izdanje ove norme. Od tada je provedeno dvadeset vanjskih neovisnih audita u sklopu čega i pet recertifikacija sustava (2008., 2011., 2014., 2017. i 2020.). Navedenim auditima potvrđeno je također ispunjenje preduvjeta za izdavanje certifikata prema izdanju ove norme iz 2008. (ISO 9001:2008) i aktualnom izdanju iz 2015. (ISO 9001:2015).

Ovim certifikatom potvrđuje se da je sustav upravljanja kvalitetom u Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. sukladan normi ISO 9001:2015 te da Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ima pravo isticanja ovog certifikata.