Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Prilesje
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Nastavno na najavu Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet iz 2019. godine da će izvršiti radove na izvanrednom održavanju predmetne prometnice, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. pokrenula je izradu projektne dokumentacije za potrebe rekonstrukcije javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Prilesje te postupak nabave za ugovaranje navedenih radova. Za predmetnu investiciju ishođena je građevinska dozvola, no građenje će se pokrenuti po usklađenju s Gradskim uredom za prostorno uređenje, odnosno radovima na izvanrednom održavanju prometnice.

Procijenjena vrijednost građenja je 13.000.000,00 kn (bez PDV-a).