Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Prilesje
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Nastavno na najavu Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet iz 2019. godine da će izvršiti radove na izvanrednom održavanju predmetne prometnice, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. pokrenula je izradu projektne dokumentacije za potrebe rekonstrukcije javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Prilesje te postupak nabave za ugovaranje navedenih radova. 

Za predmetnu investiciju ishođena je građevinska dozvola te je u tijeku postupak nabave za ugovaranje izvođenja radova. Početak radova očekuje se u ljeto 2023. godine. 

Procijenjena vrijednost građenja je 1.725.396,51   (bez PDV-a).