Facebook Twitter Youtube
Javna nabava

Javna nabava

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. sektorski je naručitelj prema članku 7. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a time i obveznik primjene Zakona, u sklapanju ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Postupke javne nabave roba, usluga i radova za Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o. temeljem ovlaštenja provodi Zagrebački holding d.o.o. i Grad Zagreb, koji na internetskim stranicama objavljuju registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u kojima je naručitelj Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Uvid u iste možete dobiti na službenim stranicama www.zgh.hr ili www.zagreb.hr


Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

IRONCREW d.o.o., Hrgovići 26, Zagreb, OIB: 31513726442
Gamepires d.o.o., Slavonska avenija 6 A, Zagreb, OIB: 06567129625
ODVJETNIČKI URED ANA GLOWATZKY SESAR, Ksaverska cesta 35a, Zagreb, OIB: 07781077349
G.B.M. d.o.o., Iločka ulica 9, Zagreb, OIB: 94555156559
"PROGMAR" ISTRAŽIVANJA - VL. TVRTKO MARAS, Debanićeva 19, Zagreb, OIB: 45847888159
Meridia Savjetovanje d.o.o., Ulica Milana Ogrizovića 37, Zagreb, OIB: 87019502479
EKO-REPRO ELEMENTI d.o.o., Dankovečka ulica 9, Zagreb, OIB: 19301115116
NIL d.o.o., Babonićeva 111, Zagreb, OIB: 50216023612