Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala u Ulici Sokolovac odvojak
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja javnog kanala u ulici Sokolovac – odvojak ukupne duljine 100 metara. Realizacijom projekta omogućit će se kvalitetna i sigurna odvodnja slivno pripadajućih objekata kao i adekvatna oborinska odvodnja prometnih površina.

Izrađen je idejni projekt, u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole te će se po ishođenju građevinske dozvole planirati izgradnja.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 60.000,00 € (bez PDV-a).