Facebook Twitter Youtube
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Na temelju članka 37., 38. i 39. Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka) i članka 9. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (potpuni tekst od 14. studenog 2017.) direktorica Društva donijela je ODLUKU o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o.

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja dužnosti predviđene člankom 39. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka:
  • informiranje i savjetovanje voditelja obrade, izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba o zaštiti osobnih podataka
  • praćenje poštivanja Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih odredaba o zaštiti osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te revidiranje procesa zaštite
  • osigurati ostvarivanje prava ispitanika u pogledu njihovih osobnih podataka
  • pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe
  • suradnja s nadzornim tijelom
  • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje prema potrebi o svim drugim pitanjima