Facebook Twitter Youtube
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Lučko i Ježdovec - nastavak, I. i II. faza
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Projekt obuhvaća izgradnju 30.480 metara kanalizacijske mreže. Ulice u obuhvatu projekta su: Karlovačka 94-98, Lučki odvojak, Puškarićeva odvojci, Unčanska, Vrbice I - V, Borovik, Predanić, Lučko, Starča, Gaj, Dolenica, Rožmanka, Hrastovička, Ivičeki, Sijačevo šetalište, Hrvatskoselska, Bugarova, Hojnikova, Delićeva, Zgrabljičeva, Mirka Bedeka, Ventilatorska, Poljski put, Lasinjska, Parkanj, Ježdovečka  i odvojci, Prkanj, Kušnjačići, Studeni I i II, Keseri, Vukasi, Vojkovićka, Racka, Mikulini, Biškupići.

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te će se po ishođenju građevinskih dozvola planirati izgradnja.

Ukupna procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 65.000.000,00 kn (bez PDV-a).
 

KARTA