Facebook Twitter Youtube
Sustavi upravljanja

Sustavi upravljanja

Dobivenim certifikatima i akreditacijama, kao i daljnim planiranim implementacijama međunarodnih normi, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ističe se kao predvodnik unutar vlastite djelatnosti u zaštiti i sigurnosti te kvaliteti.

Ovime Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. potvrđuje svoje trajno opredjeljenje da djelatnost prema potrošačima, kao i unutarnji procesi, budu sukladni najvišim europskim i svjetskim standardima po pitanju zdravlja, sigurnosti i kvalitete.