Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija dijela kanalizacijske mreže u Donjoj Dubravi (istočno od Ulice Trnava I)
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija dijela kanalizacijske mreže u Donjoj Dubravi (istočno od Ulice Trnava I). Ulice u obuhvatu su: Trnava I, Rožatska, Brgatska, Mokošička, Strumička, Bregalnička, Jablanička, Jablanička I odvojak, Kalenički put, Sitnička, Trnava VII, Novogradiška, Trnava VI, I Resnički gaj, II Čulinec, I Čulinec kod k.br. 6, kbr. 8 i k.br. 34. Ukupna duljina zahvata iznosi cca 5.000 metara.

Ishođena je lokacijska dozvola te je u tijeku izrada glavnog projekta. Po ishođenju građevinske dozvole planirat će se izgradnja. Prema sadašnjem stanju projektne dokumentacije te financijskim sredstvima, planirano je pokretanje postupka nabave za izvođenje radova u 2025. godini.

Procijenjena vrijednost izgradnje je 1.700.00,00 €, bez PDV-a.