Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija dijela kanalizacijske mreže u Donjoj Dubravi (istočno od Ulice Trnava I)
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projketa je rekonstrukcija dijela kanalizacijske mreže u Donjoj Dubravi (istočno od Ulice Trnava I). Ulice u obuhvatu su: Trnava I, Rožatska, Brgatska, Mokošička, Strumička, Bregalnička, Jablanička, Jablanička I odvojak, Kalenički put, Sitnička, Trnava VII, Novogradiška, Trnava VI, I Resnički gaj, II Čulinec, I Čulinec kod k.br. 6, kbr. 8 i k.br. 34. Ukupna duljina zahvata iznosi cca 5.000 metara.

Ishođena je lokacijska dozvola te je u tijeku izrada glavnog projekta. Po ishođenju građevinske dozvole planirat će se izgradnja.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 12.500.000,00 kn (bez PDV-a).