Facebook Twitter Youtube
Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije i crpne stanice u Industrijskoj ulici odvojak I, Industrijskoj i obrtničkoj ulici u radnoj zoni na području Svete Nedelje