Facebook Twitter Youtube
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Popovec
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Popovec. U obuhvatu su ulice: Glavna, Zagorska, Varaždinska, Don Frane Bulića, Podravska i Fra Dominika Mandića. Projektom je planirana rekonstrukcija postojećih te izgradnja novih javnih kanala u duljini od 3.530 metara. Projektirana kanalizacijska mreža priključuje se na planirani retencijski bazen RB I s CS Popovec, odnosno na kolektor u Glavnoj cesti. Građevinska dozvola ishođena je 07.08.2020. godine, pravomoćna s danom 02.09.2020. godine.

Izgradnja je planirana u okviru EU projekta „Projekt Zagreb“.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 11.595.400,00 kn (bez PDV-a).