Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda od vodospreme Hercegov gaj prema Cesarima do prekidne komore Slanovec, Ulica Slanovec sve do Ulice Šipurinec te prebacivanje tog dijela sistema vodoopskbe na vodospremu Hercegov gaj

Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda od vodospreme Hercegov gaj prema Cesarima do prekidne komore Slanovec, Ulica Slanovec sve do Ulice Šipurinec te prebacivanje tog dijela sistema vodoopskbe na vodospremu Hercegov gaj

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda od vodospreme Hercegov gaj prema Cesarima do prekidne komore Slanovec, Ulica Slanovec sve do Ulice Šipurinec te prebacivanje tog dijela sistema vodoopskbe na vodospremu Hercegov gaj. Obzirom na konfiguraciju terena odnosno visinske razlike predmetnog područja, trenutni vodoopskrbni sustav ne može isporučivati vodu sa zadovoljavajućim i ujednačenim tlakovima u većem dijelu predmetnog područja. Uz to, veći broj cjevovoda je starije izgradnje što rezultira većim brojem kvarova, puknuća i povećanim gubicima. Uvođenjem novog podsustava kojim bi se dio predmetnog područja prespojio na precrpnu stanicu Hercegov gaj, navedeni problemi bi se znatno umanjili.
U obuhvatu projekta su ulice: Vida Ročića (328 m'), Vincekov breg (421 m'), Ivlje (649 m'), Hercegov gaj (293 m'), Mikleci (270 m'), Markuševečka Dubrava (222 m'), Pisuljaki (108 m'), Šuškovići (253 m'), Slanovec – Cesari ( 662 m') te Pirinova ulica (223 m').

Ukupna duljina planiranih cjevovoda iznosi 5.440,63 metara. Ishođena je građevinska dozvola te je u višegodišnjem programu građenja za 2023. godinu planirano pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 1.075.054,75  (bez PDV-a).