Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od Budakove ulice do vodospremnika Bukovac

Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od Budakove ulice do vodospremnika Bukovac

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od Budakove ulice do vodospremnika Bukovac. Obuhvaćene ulice su: Svetice (od Budakove), Bukovačka cesta, Kišpatićeva, Jurja Ves, Bukovački vijenac. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi cca 3.365,00 metara.

Ishođena je lokacijska dozvola te će se po ishođenju građevinske dozvole planirati građenje.
 
Ugovorena vrijednost projektiranja iznosi 37.427,83 € (bez PDV-a).