Facebook Twitter Youtube
Plan nabave
Temeljem čl. 28. st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/2016, 114/22) i čl.2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, ... (NN 101/17) sektorski naručitelj Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. donosi Plan nabave