Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Ribnjak (Jankomir) - spojna cesta (Velimira Škorpika - Jankomir)

Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Ribnjak (Jankomir) - spojna cesta (Velimira Škorpika - Jankomir)

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Zonu obuvata je od Zagrebačke avenije, gdje se nalazi zasunska komora pa do spoja na magistralni vodoopskrbni cjevovod u Ulici Velimira Škorpika u kojoj se također nalazi postojeća zasunska komora. Dionica cjevovoda koji se rekonstruira iznosi 1.380 metara.

Izrađen je idejni projekt te je u postupku ishođenje lokacijske dozvole nakon čega slijedi rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođeje građevinske dozvole. Po ishođenju građevinske dozvole planirat će se predmetna rekonstrukcija.