Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija kolektora u Ulici Gata s izgradnjom preljevne građevine, crpne stanice i odvodnog kanala za otpadne vode naselja Jakuševac

Rekonstrukcija kolektora u Ulici Gata s izgradnjom preljevne građevine, crpne stanice i odvodnog kanala za otpadne vode naselja Jakuševac

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija kolektora u ulici Gata do ispusnog kolektora s izgradnjom preljevne građevine, crpne stanice i odvodnog kanala za otpadne vode naselja Jakuševec do Glavnog sakupljača otpadnih voda Novog Zagreba.
Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija dijela postojećeg kolektora u ulici Gata, na dionici od produžene Ulice Sveti Rok do ispusnog kolektora, u dužini od oko 260 metara, preljevno - rasteretni objekt na budućem novom kolektoru u Ulici Gata kojim će se nakon izgradnje novog kanala i crpne stanice vršiti usmjeravanje otpadne vode naselja Jakuševec (dotok do kritične kiše) prema Glavnom sakupljaču otpadnih voda Novog Zagreba (položenim u koridoru Sarajevske ulice), a time i prema CUPOVZ-u, crpna stanica "Jakuševec" i odvodni kanal od crpne stanice do kolektora u Sarajevskoj ulici (dužine oko 445 metara) kojom će se omogućiti zbog nepovoljnih visinskih odnosa priključenje dotoka dijela otpadnih voda naselja Jakuševec na Glavni sakupljač otpadnih voda Novog Zagreba.

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih poslova i priprema dokumentacije za pokretanje postupka nabave te je u planu nabave za 2023. godinu pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova.

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 12.000.000,00 kn (bez PDV-a).