Facebook Twitter Youtube
Zahtjev za prestankom dostave računa u papirnom obliku i dostavu računa samo putem e-maila

Zahtjev za prestankom dostave računa u papirnom obliku i dostavu računa samo putem e-maila


Izjava podnositelja/ice Zahtjeva: Izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su svi podaci koje sam naveo/la točni te preuzimam svu odgovornost za posljedice navođenja netočnih podataka. Upoznat/a sam s Politikom privatnosti te ostalim politikama i pravilima zaštite osobnih podataka koje provodi Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. objavljenim na web stranici www.vio.hr te izjavljujem da sam ista pročitao/la. Suglasan/a sam s prikupljanjem mojih gore navedenih osobnih podataka u odabranu svrhu.
Suglasan/a sam da mi nakon provjere dostavljenih podataka, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Zagreba račune dostavlja isključivo putem e-mail adrese koju sam naveo u ovom Zahtjevu.