Facebook Twitter Youtube
Privremeni prekid u opskrbi vodom zbog radova

Privremeni prekid u opskrbi vodom zbog radova

Aktualne obavijesti

DATUM ULICA NASELJE AUTOCISTERNA PLANIRANO VRIJEME RADOVA STATUS
23.6.2024 VUKOMEREČKA DIO VUKOMEREC DA 07:30 - 14:00 U TIJEKU
22.6.2024 KUSTOŠIJANSKA - ODVOJAK KUSTOŠIJA DA 15:15 - 21:00 ZAVRŠENO
22.6.2024 2-MOGILSKE STUBE MAKSIMIR DA 11.00 - 15:00 ZAVRŠENO
22.6.2024 TUŠKANAC OD VIJENCA DO SLAVUJEVCA TUŠKANC DA 09:00 - 13:00 ZAVRŠENO