Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija javnih kanala u ulicama Jabukovac, Paunovac i Slavujevac na Tuškancu - spoj na Dubravkin put
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ugovorila je dana 14.05.2021. godine rekonstrukciju javnih kanala u ulicama Jabukovac, Paunovac i Slavujevac na Tuškancu. Ugovorena vrijednost radova iznosi 14.047.113,52 kn (bez PDV-a). Planirani završetak radova je kraj 2023. godine, a isti je prolongiran zbog aktivacije 2 klizišta na trasi koja je potrebno sanirati. 

Projekt je podijeljen u 2 faze. 

Prva faza projekta obuhvaća rekonstrukciju 2 javna kanala: kanal SK1 u Ulici Tuškanac, duljine 1.345 metara i kanal SK9 u Ulici Tuškanac, duljine 683 metra. Ukupna duljina javnih kanala obuhvaćenih 1. fazom iznosi 2.029 metara.
Druga faza projekta obuhvaća rekonstrukciju 12 javnih kanala: kanal SK2 u Ulici Tuškanac, duljine 80 metara, kanal SK3 u Ulici Tuškanac, duljine 54 metra, kanal SK4 u Ulici Tuškanac, duljine 65 metara, kanal SK5 u Ulici Tuškanac, duljine 391 metar, kanal SK6 u Ulici Tuškanac, duljine 19 metara, kanal SK7 u Ulici Tuškanac, duljine 40 metara, kanal SK8 u Ulici Slavujevac, duljine 180 metara, kanal SK10 u Ulici Paunovac, duljine 314 metara, kanal SK11 u Ulici Jabukovac, duljine 77 metara, kanal SK12 u Ulici Tuškanac, duljine 103 metra, kanal SK13 u Ulici Tuškanac, duljine 30 metara te kanal SK 14 u Ulici Paunovac, duljine 9 metara. Ukupna duljina javnih kanala obuhvaćenih 2. fazom iznosi 1.362 metra. Izvođač radova uveden je u posao dana 13.09.2021. godine te se radovi na rekonstrukciji javnih kanala navedenih ulica odvijaju prema dinamičkom planu.

Rekontrukcija kanala u ulici Tuškanac je dovršena. Trenutno se izvode radovi u ulici Vijenac.

Zbog boljeg funkcioniranja prometa, prometna regulacija se postavlja i uređuje u dionicama od 200 do 400 metara.

Nakon završetka izgradnje dijela kanala podružnica Zagrebačke ceste sanira prometnicu i sukladno prometnim riješenjima radovi se nastavljaju.

Realizacijom projekta osigurat će se funkcionalnost, mehanička stabilnost i vodonepropusnost javnih kanala te ostvariti pozitivan utjecaj na zaštitu okoliša na predmetnom području.