Facebook Twitter Youtube
Gradska četvrt Maksimir
NAZIV INVESTICIJE VRSTA INVESTICIJE FAZA
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Rimski jarak izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Mašićevoj ulici i Ulici Pokornoga izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici II. Maksimirsko naselje izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Ružmarinka izgradnja priprema za početak
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Ulici Jurja Ves izgradnja priprema za početak
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Biškupec breg i Kvintička i spojni cjevovod iz vodospreme Biškupec izgradnja u planu
Izgradnja (produženja) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Maksimir izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici XI. Požarinje projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Čret i Jazbinski odvojci projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Veliki i Mali dol izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Petrovoj ulici od Domjanićeve do Bukovačke projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od Budakove ulice do vodospremnika Bukovac projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog i magistralnog cjevovoda u Lašćinskoj cesti, Bijeničkoj cesti, Aleji Hermana Bollea i Remetskoj cesti projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Božidarevićevoj ulici projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija kanalizacije u Ulici Donji Rim izgradnja u tijeku
Izgradnja javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Prilesje izgradnja u nabavi
Izgradnja javnih kanala u Ulici Bukovački vijenac i odvojcima projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u odvojku Ulice Pustoselina izgradnja u planu
Izgradnja i rekonstrukcija javnog kanala u Ulici Nikole Škrlca projektiranje u planu
Izgradnja hidroforskog postrojenja Biškupec Breg s vodoopskrbnom mrežom naselja te rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Klanjčić i Krežmina projektiranje u nabavi
Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od Ulice Divka Budaka do Slavonske avenije i rekonstrukcija kolektora Svetice projektiranje u planu
Izgradnja i rekonstrukcija kolektora u Bukovačkoj ulici  projektiranje u nabavi
Rekonstrukcija javnog kanala u Ulici Remete projektiranje u planu
Rekonstrukcija javnog kanala u Lašćinskoj cesti projektiranje u planu
Nastavak dolinskog kanala Jurja Ves - Gornji Bukovac projektiranje u planu