Facebook Twitter Youtube
Kvaliteta otpadne vode

Kvaliteta otpadne vode

Kvaliteta otpadne vode
Kvaliteta otpadnih voda aglomeracije Zagreb prati se svakodnevno u Tehnološkoj službi odvodnje, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.

Vodopravnom dozvolom definirane su obveze Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., odnosno mjesta uzorkovanja, pokazatelji koje pratimo i dinamika, odnosno broj uzoraka na pojedinoj lokaciji. Prema našoj Vodopravnoj dozvoli, pratimo količinu i kvalitetu otpadnih voda na ulazima otpadnih voda gradskih naselja u površinske vode.

Iz rezultata analiza možemo reći da je kvaliteta otpadnih voda koje pratimo sukladna s uvjetima o MDK vrijednostima iz Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za sustav javne odvodnje, odnosno kvaliteti komunalnih otpadnih voda.