Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Horvatovom putu za spajanje na III. zonu
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Postojeći vodoopskrbni cjevovod u Ulici Horvatov put priključen je na II. zonu vodoopskrbe Grada Zagreba. Postojeći tlak u ovom cjevovodu je mali i ne zadovoljava sve potrebe za vodom. Kako bi se stekli uvjeti za povećanje tlaka u navedenom cjevovodu potrebno je izgraditi vodoopskrbni cjevovod u Horvatovom putu za spajanje na III. zonu. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 260,89 metara.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ugovorila je 13.05.2021. izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Horvatovom putu za spajanje na III. zonu. U tijeku su pripremne aktivnosti za početak radova, a s obzirom na to da dio cjevovoda prolazi krunom klizišta te je potrebno pripremiti zaštitne konstrukcije za osiguranje rova.

Ugovorena vrijednost građenja iznosi 793.796,80 kn (bez PDV-a).