Facebook Twitter Youtube
Izjava o pristupačnosti
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište na adresi https://www.vio.hr
 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.vio.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.
 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • dio fotografija i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • pojedine pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
  • nije moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje putem tipkovnice;


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU (2018/1523 od 11. listopada 2018.).

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo Uredništvo internetske stranice Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Izmjena ove Izjave sastavljena je 01. ožujka 2021. godine nakon što su implementirane prilagodbe stranice za povećanje/smanjenje fonta, inverzija, font za disleksičare i podcrtavanje poveznica.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
 

Povratne informacije i podatci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da, ukoliko primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o istome obavijeste Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o.

Sve upite vezane uz pristupačnost internetske stranice Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na e-mail vio.ppi@zgh.hr 
 

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
Tel: 01 2099 100
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr