Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda s precrpnom stanicom u Ulici Srukov brijeg
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projketa je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda s precrpnom stanicom u Ulici Srukov brijeg. Opskrba vodom predmetnog područja planirana je izgradnjom sedam cjevovoda te precrpne stanice. Ukupna duljina projektiranog cjevovoda iznosi 3.130 metara.

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te će se po ishođenju građevinske dozvole planirati izgradnja.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 1.270.000,00  (bez PDV-a).