Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Uskočkoj, Ljubljanici i Dinarskoj ulici
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Uskočkoj, Ljubljanici i Dinarskoj ulici. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  1.428 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija kućnih priključaka.

Ishođena je građevinska dozvola te je planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova u 2022. godini.

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 3.000.000,00 kn (bez PDV-a).