Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Bjelovarskoj, Sesvetskoj, Kobiljačkoj i Dugoselskoj cesti u Sesvetama

Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Bjelovarskoj, Sesvetskoj, Kobiljačkoj i Dugoselskoj cesti u Sesvetama

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Planirana vrijednost investicije: 14.000.000,00 kn (bez PDV-a). Predmetni zahvat počinje od Trga Dragutina Domjanića, odnosno na početku Bjelovarske ceste na zapadu, a završava na kraju Dugoselske ceste na istoku, na administrativnoj granici Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Trasa predmetnog magistralnog cjevovoda se u najvećem dijelu nalazi na javno prometnoj površini (u nogostupu na južnoj strani ceste) dok u manjem dijelu ulazi i u privatne čestice koje se nalaze južno od navedenog nogostupa. Postojeći magistralni cjevovod koji se rekonstruira na svojoj trasi prolazi kroz 27 zasunskih komora, te je iste komore potrebno u cijelosti rekonstruirati i predvidjeti ugradnju novih vodovodnih armatura. Ukupna duljina postojećeg cjevovoda iznosi L≈7.520 m. Od postojećih komunalnih instalacija na predmetnom području nalaze se postojeća i projektirana kanalizacija, niskotlačni plinovod, postojeća srednjonaponska i niskonaponska mreža, postojeća visokonaponska mreža, elektronička komunikacijska infrastruktura i javna rasvjeta. Rekonstrukcija predmetnog cjevovoda izvršiti će se bez iskopavanja, tkz. Close to fit – FFT (Fabrick Folded Tubes). Metoda se bazira na uvlačenju nove PE cijevi čiji vanjski promjer odgovara unutarnjem promjeru postojećeg cjevovoda i prianjanju uz stijenku postojećeg cjevovoda.

Dodatna prednost metode Close to fit je ta da su manje neugodne za promet i lokalno stanovništvo. Količina kopanja po cestama kao i količine zemlje koju je potrebno deponirati odnosno odvesti također se smanjuje, što osigurava pozitivne učinke na okoliš u obliku umanjene buke, umanjenog zagađenja zraka, manje potrošnje pijeska, šljunka, asfalta, nafte itd. Postojeći cjevovod će se tijekom izvođenja radova koristiti kao vodilica za novi cjevovod, te za vrijeme izvođenja radova predmetna dionica ne može biti u funkciji vodoopskrbe.
 
Rekonstrukcija predmetnog magistralnog cjevovoda izvest će se kroz sljedeće radove:
- rekonstrukcija, odnosno uvlačenja nove, tvornički pripremljene cijevi DN 500 u postojeću cijev kroz postojeća revizijska okna;
- izgradnja novih zasunskih komora na mjestima postojećih;
- zamjena armature i fazonskih komada u zasunskim komorama;
- zamjena postojećih hidranata duž trase.
 
Izgradnja je planirana u okviru EU projekta „Projekt Zagreb“. Rekonstrukcijom cjevovoda omogućit će se poboljšanje pogonskih stanja, smanjenje gubitaka vode i smanjenje kvarova te će se time znatno doprinijeti sigurnosti vodoopskrbe na predmetnom području.