Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ilici (od Bračunove do Zagrebačke ulice)
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ilici, od Bračunove do Zagrebačke ulice. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 370,00 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 12 komada kućnih priključaka.

U tijeku je ishođenje građevinske dozvole. Planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova je 2025. godina. 

Procijenjena vrijednost radova iznosi 185.000,00 € (bez PDV-a).