Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ilici (od Bračunove do Zagrebačke ulice)
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ilici, od Bračunove do Zagrebačke ulice. Realizacijom istog omogućit će se  funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  318,6 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 12 komada kućnih priključaka.

Izrađen je glavni projekt te će se po ishođenju građevinske dozvole planirati izgradnja.