Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Kuntići i izgradnja PS Kuntići
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Kuntići i izgradnja PS Kuntići. Realizacijom projekta poboljšat će se uvjeti funkcioniranja vodoopskrbnog sustava u ulici Kuntići, budući da će se izgradnjom cjevovoda i precrpne stanice povećati tlakovi na lokalnom području čime će se osigurati ispunjenje sanitarnih i protupožarnih uvjeta. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 870 metara.

Za cjevovod je ishođena građevinska dozvola, a za precrpnu stanicu j epredan zahtjev za lokacijsku dozvolu. Po ishođenju građevinske dozvole planirat će se izgradnja.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 305.262,46 € (bez PDV-a).