Facebook Twitter Youtube
ISO 22000
Sustav upravljanja sigurnošću vode za piće (vode za ljudsku potrošnju)/ hrane prema ISO 22000:2018

Nakon uspješno provedenog vanjskog neovisnog audita 11.12.2012., sustav upravljanja sigurnošću vode za piće (vode za ljudsku potrošnju) na HACCP načelima u Vodoopskrbi i odvodnji certificiran je 18.01.2013. prema normi ISO 22000:2005, što je uu to vrijeme bilo aktualno izdanje ove norme. Od tada je provedeno deset vanjskih neovisnih audita u sklopu čega i tri recertifikacije sustava 2015., 2019. i 2021. godine. Ovim certifikatom potvrđuje se da je sustav upravljanja sigurnošću vode za piće (vode za ljudsku potrošnju) na HACCP načelima u Vodoopskrbi i odvodnji sukladan normi ISO 22000:2018 te da Vodoopskrba i odvodnja ima pravo isticanja ovog certifikata.
Sustav upravljanja sigurnošću vode za piće (vode za ljudsku potrošnju) na HACCP načelima u Vodoopskrbi i odvodnji također je verificiran od strane Uprave za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja što je potvrđeno Izvješćem o verifikaciji HACCP sustava i preduvjeta tima državnih sanitarnih inspektora od 14.11.2013.

Sustav upravljanja sigurnošću hrane na HACCP načelima u internom restoranu za zaposlene u Vodoopskrbi i odvodnji također je certificiran prema normi ISO 22000:2018. Certifikacija, vanjski neovisni auditi i recertifikacija sustava upravljanja sigurnošću hrane na HACCP načelima u internom restoranu provedeni su istom dinamikom kao i za sustav upravljanja sigurnošću vode za piće (vode za ljudsku potrošnju) na HACCP načelima u Vodoopskrbi i odvodnji.

Iako certificiranje unutarnje usluge restorana koji nije otvoren za javnost odnosno potrošače nije obveza našeg Društva, poslovodstvo Vodoopskrbe i odvodnje donijelo je odluku da se na HACCP načelima a prema normi ISO 22000:2018 također certificira i vlastiti restoran, što je uspješno provedeno 18.01.2013. godine. Time se potvrđuje trajno opredjeljenje Vodoopskrbe i odvodnje da i unutarnji procesi a ne samo djelatnost prema javnosti, budu sukladni najvišim standardima po pitanju zdravlja, sigurnosti i kvalitete.