Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Radnički put III., IV., V. i VI.
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Radnički put III. (105 m'), Radnički put IV. (70 m'), Radnički put V. (95 m') i Radnički put VI. (170 m') u naselju Žitnjak. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 475,28 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 48 komada kućnih priključaka.

Ishođena je građevinska dozvola te je planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova u 2023. godini.

Procijenjena vrijednost iznosi 900.000,00 kn (bez PDV-a).