Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Čret i Jazbinski odvojci
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Čret i odvojcima I. do VII. te u Jazbinskim odvojcima I. do X. i ulicama I. i II. Jazbinski gaj. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 4.340,7 metara.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije te će se po ishođenju građevinske dozvole planirati izgradnja.Planirano pokretanje javne nabave za izvođenje radova je 2027. godina.

Ugovorena vrijednost projektiranja je 43.660,50 € (bez PDV-a).