Facebook Twitter Youtube
Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Mikulići, Fraterščica, Lukšić i Bijenik te rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže

Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Mikulići, Fraterščica, Lukšić i Bijenik te rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Projektom je obuhvaćena izgradnja i rekonstrukcija mješovite kanalizacijske mreže na podsljemenskom području Črnomerca, u naseljima Mikulići, Frateršćica, Lukšić i Bijenik te izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže. Ukupna duljina planiranih gravitacijskih kolektora iznosi 7.000 metara te vodoopskrbne mreže 3.000 metara. Projektom su obuhvaćene ulice: Miroslava Vaupotića, Miheljščak, Put Kalmana Mesarića, Lubenjaki, Lubenjaki I i II, Matuni, Matunski odvojak, Gladnica, Loznica, Bijenik mali, Veliki potok, Mali potok, Supleti i Mikulići Gornji.
 
U tijeku je ishođenje građevinske dozvole te je u 2023. godini predviđeno pokretanje javne nabave za izvođenje.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 2.600.000,0 € (bez PDV-a).