Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Didaka Buntića
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Didaka Buntića. Realizacijom istog omogućit će se  funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita.

Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  243 metra od čega se 204 m' odnosi na izgradnju novog cjevovoda te 39 m' na rekonstrukciju.

Izrađen je glavni projekt te će se po ishođenju građevinske dozvole planirati izgradnja.