Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Biškupec breg i spojni cjevovod iz vodospreme Biškupec

Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Biškupec breg i spojni cjevovod iz vodospreme Biškupec

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Biškupec breg (245,03 m') i Kvintička (318,2 m'), kako bi se omogućila normalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 563,23 metra. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 46 komada kućnih priključaka. Ishođena je građevinska dozvola te je u planu za 2023. godinu pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova.

Procijenjena vrijednost građenja je 1.600.000,00 kn (bez PDV-a).