Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija magistralnih cjevovoda u Ulici Lea Mullera od k.br. 1 do k.br. 67 te I., II., III. i odvojku prema k.br. 33

Rekonstrukcija magistralnih cjevovoda u Ulici Lea Mullera od k.br. 1 do k.br. 67 te I., II., III. i odvojku prema k.br. 33

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda ulici Lea Mullera od k.br. 1 do k.br. 67 (688 m'), u I. (70 m'), II. (100 m'), III. (151 m') odvojku te u odvojku prema k.br.33 (20 m'). Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  1.029 metara. Realizacijom istog omogućit će se  funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita.

Građevinska dozvola ishođena je 9.10.2023. godine. Prema sadašnjim planovima i financijskim sredstvima pokretanje postupaka nabave za ugovaranje izvođenja radova i usluge stručnog nadzora planirano je u 2026. godini.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 515.000,00 € (bez PDV-a).