Facebook Twitter Youtube
Opskrba vodom za piće auto-cisternom

Opskrba vodom za piće auto-cisternom

Dostava zadravstveno ispravne vode za piće vrši se prema važećem cjeniku Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.

Naručioc mora osigurati adekvatan spremnik u koji će se voda isporučiti.

Kontakt podatci za narudžbu prijevoza vode za piće autocisternom:
Odjel logistike i podrške
Tel: 01 6163 348
Faks: 01 6163 347
E-mail: vio.vozila@zgh.hr
 
  CIJENA (kn) PDV 25% (kn) UKUPNO (kn)
DOMAĆINSTVA
za autocisternu od 5 m³
doprema vode u krugu do 15 km 282,57 70,64 353,21
doprema vode u krugu od 15 do 25 km 460,07 115,02 575,09
za autocisternu od 8 m³
doprema vode u krugu do 15 km 355,91 88,98 444,89
doprema vode u krugu od 15 do 25 km 499,15 124,79 623,94
 
OSTALI KORISNICI
za autocisternu od 5 m³
doprema vode u krugu do 15 km 231,84 57,96 289,80
doprema vode u krugu od 15 do 25 km 354,73 88,68 443,41
za svaki započeti kilometar preko 25 km, po km 12,40 3,10 15,50
za čekanje kod naručioca po satu 128,00 32,00 160,00
za autocisternu od 8 m³
doprema vode u krugu do 15 km 303,00 75,75 378,75
doprema vode u krugu od 15 do 25 km 403,00 100,75 503,75
za svaki započeti kilometar preko 25 km, po km 14,04 3,51 17,55
za čekanje kod naručioca po satu 143,20 35,80 179,00