Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Petrovoj ulici od Domjanićeve do Bukovačke
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Petrovoj ulici od Domjanićeve do Bukovačke. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi cca 2.000 metara.

Izrađen je idejni projekt, u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole te će se po ishođenju građevinske dozvole planirati građenje.