Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Gajnice
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama: dio ulice Sigetje, Obirska, Vogelska, Krnska, Grintavečka, Storžićka, Tičarička, Bogatinska, Gajnice, Argentinska, Mahatme Gandija, Jovinovačka, Milanovačka, Gavanovačka, Kerestinečkih žrtava, Peruanska, Španjolska, Karažnik, Tratina, Čileanska, Henrija Dunanta, Brazilska, Pabla Nerude, Aleja grada Bologne, Karažnik -Gaj. Vidikovac I. Ukupna duljina planiranih cjevovoda iznosi 7.500 metara.

Proveden je postupak nabave za ugovaranje projektanta, donesena je Odluka o odabiru te će se po sklapanju ugvora pristupiti izradi projektne dokumentacije.