Facebook Twitter Youtube
Proširenje vodoopskrbne mreže u naseljima Oporovečki Breg, Jalševec i Sveta Barbara
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je proširenje vodoopskrbne mreže u naseljima Oporovečki Breg, Jalševec i Sveta Barbara. Projektom su obuhvaćene ulice: Đurini – k.br. 69-53, 57-63, 79-52c, 34-22, 100-122, Prevende k.br. 9 – 7/1, Graduši k.br. 213-53, 213-184, Oporovečki vinogradi k.br. 84-74, 123-124, 113-109d, 168-152, 168-139, 139-200, Gumerec, Pričevlje k.br. 19-5, Jalševečka cesta do ulice Pustika k.br. 113-40, Prešci, Budaki, Jalševečka k.br. 133-131, 89, Sveta Barbara – zapadni dio, Svibovci, Trupeljaki – Bukovje k.br. 11, Trupeljaki – Bukovje k.br. 16, Hađuri, Sveta Barbara kod k.br. 106 a, Jalševečka-Lazina. Ukupna duljina planiranih cjevovoda iznosi 4.848 metara.

U tijeku je ishođenje građevinske dozvole. Planirano pokretanje javne nabave za izvođača radova je 2024. godina.

Procjenjena vrijednost radova je 1.220.000,00 € (bez PDV-a).