Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnih kanala odvodnje i vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Dupci
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Projektom je obuhvaćena izgradnja javnih kanala u koridoru ulice Dupci, duljine 550 metara, izgradnja javnog kanala u koridoru ulice dr. L. Naletilića, duljine 150 metara te izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda ukupne duljine 1.920 metara, odnosno izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ulici Dupci ukupne duljine 1.410 metara, u ulici Stari dvor ukupne duljine 170 metara te u Ulici dr. Luje Naletilića ukupne duljine 340 metara.

U tijeku je izrada idejnog projekta. Po ishođenju građevinske dozvole planirati će se izgradnja.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 750.000,00 € (bez PDV-a)