Facebook Twitter Youtube
Otpis dospjelih dugova za usluge Čistoće, Vodoopskrbe i odvodnje i GPZ - Opskrbe

Otpis dospjelih dugova za usluge Čistoće, Vodoopskrbe i odvodnje i GPZ - Opskrbe

Zagrebački holding d.o.o., podružnica Čistoća, ovisna  trgovačka društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., na osnovi čl. 10. st. 1. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/2018.) i odluke Gradske skupštine Grada Zagreba o otpisu duga fizičkim osobama donesene na 16. sjednici 13. rujna,  donio je odluku kojom se pridružuje odluci Vlade Republike Hrvatske i Gradske skupštine Grada Zagreba o otpisu dugova fizičkim osobama.
 
Dužnicima se otpisuje dospjeli dug po osnovi pružene javne usluge i to najviše do 10.000,00 kuna ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška, a koji zbroj se uvećava za pripadajuće dospjele kamate, sve pod uvjetom da se ovrha na novčanim sredstvima po računu dužnika provodi na dan stupanja na snagu ove odluke.
 
Dužniku se dug otpisuje samostalno danom stupanja na snagu odluke, bez potrebe podnošenja zahtjeva od strane dužnika. Ukoliko dužnik ima dug po osnovama plaćanja čiji ukupan iznos prema predmetnim Društvima premašuje iznos iz odluke, otpisat će se dug iz osnove za plaćanje koja je ranije upisana u očevidniku redoslijedom osnova za plaćanje kod Financijske agencije, sve do iznosa navedenog u odluci.
 
O izvršenom otpisu dospjelog duga Zagrebački holding d.o.o., podružnica Čistoća, ovisna trgovačka društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. obavijestit će dužnike u roku od 60 dana od izvršenog otpisa.