Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala u Leprovičkoj ulici
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja javnog kanala u Leprovičkoj ulici.

Izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju javnog kanala u Leprovičkoj ulici (u obuhvatu koje se projektira i javni kanal u ulici  II. Ferenščica 1. odvojak)  Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb je pokrenula prema Planu 2022. g.

Izrada projektne dokumentacije ugovorena je u listopadu 2022. godine. U tijeku je ishođenje posebnih uvjeta prema idejnom rješenju.